Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική θέτει τις βασικές αρχές υπό τις οποίες η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για τον λόγο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο, το οποίο θα ονομάσουμε για συντομία «Πολιτική απορρήτου», και ότι έχετε συμφωνήσει με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις θα σας προτρέπουμε να συμφωνήσετε με την «Πολιτική δεδομένων» σε σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι τα σημεία συλλογής προσωπικών δεδομένων. Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε με σαφήνεια τα σημεία, τις διαδικασίες και τον σκοπό συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, πώς τα επεξεργαζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ – ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία μας συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα σας: Ονοματεπώνυμο, E-mail, Τηλέφωνο (κινητό/σταθερό), Επάγγελμα.
Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχετε εγγράφως συναινέσει για αυτό.

Τα σημεία στα οποία γίνεται η συλλογή των δεδομένων σας είναι:

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Ενδέχεται, επίσης, η επεξεργασία τους να γίνει από τρίτους όπως θα περιγράψουμε αναλυτικά ακολούθως.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Κάθε φορά που η Εταιρεία χρησιμοποιεί ή συνεργάζεται με κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο όνομα και για λογαριασμό της, η εταιρία μας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει επαρκή μέτρα, κατάλληλα να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τους σχετιζόμενους με τη γνωστοποίηση κινδύνους. Η εταιρία θα πρέπει να ζητά και να λαμβάνει τη συμβατική δέσμευση του τρίτου μέρους ότι θα παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων που του γνωστοποιούνται. Το τρίτο μέρος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό της εκπλήρωσης των συμβατικών δεσμεύσεων της προς την εταιρεία ή σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνει η εταιρεία και όχι για άλλους σκοπούς.

Η εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα προς τις κάτωθι κατηγορίες τρίτων προσώπων:

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ούτε θα διαβιβάσει προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, οπότε η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται προς τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας στη βάση μας για όσο διάστημα έχετε κάποια συναλλακτική σχέση με την εταιρεία μας καθώς και για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που τυχόν έχουμε αναλάβει έναντί σας βάσει μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης. Πέραν αυτού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται και για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία αυτή επιβάλλεται από το νόμο για το μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης χρόνο και για όσο χρόνο απαιτείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας σχετικά με την έγερση ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων που θα μπορούσαν να απορρεύσουν από τη μεταξύ μας σχέση.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η αποθήκευση των δεδομένων σας γίνεται σε ασφαλή υπολογιστικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις σύγχρονες πρακτικές ασφαλείας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη να αποθηκεύσει, να διατηρήσει και να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εγγυόμαστε επίσης τη συμμόρφωση των συνεργατών μας για την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε να μην τα διατηρήσουμε ή επεξεργαστούμε μετά το αίτημα διαγραφής τους εκτός εάν αυτό αντιτίθεται σε ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Τα δικαιώματά σας έναντι της εταιρείας μας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμενα είναι τα κάτωθι, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES – ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η εταιρεία μας περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Επίσης, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Στην περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας εισέλθετε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων φορέων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), ενδέχεται οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο, τα οποία δεν ελέγχει η εταιρεία μας και εφαρμόζεται ως προς αυτά η πολιτική cookies του φορέα που τα εγκαθιστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ

Εάν είστε ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Με τη συγκατάθεσή σας δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν πιστεύετε ότι εκ παραδρομής η εταιρεία μας έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένων ατόμων κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας, ώστε να ζητηθεί η σχετική γονική άδεια ή να διαγραφούν τα εν λόγω δεδομένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως σήμερα ισχύει και όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όπως τυχόν στο μέλλον τροποποιηθεί, συμπληρωθεί, αντικατασταθεί) καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κυρίως στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποίησης των όρων της παρούσας πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και σε οποιονδήποτε χρόνο. Η τροποποιηθείσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα ισχύει ευθείς μόλις αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και θα υπάρχει σχετική ένδειξη στην ιστοσελίδα μας περί αλλαγής της πολιτικής αυτής. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην ισχύουσα κάθε φορά πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας. Εφόσον συνεχίσετε μετά την τροποποίηση να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και να λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας θεωρείται ότι αποδέχεστε την τροποποιημένη πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής ή με τους όρους της ενδεχόμενης τροποποίησής της θα πρέπει να παύσετε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και να μην λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να εξασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@be-best.gr

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00