ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια, θα παρέχονται Α’ Βοήθειες σε εκθέτες, κατασκευαστές, επισκέπτες κτλ, στον εξοπλισμένο χώρο ιατρείου του MEC.

ΑΜΕΑ

Όλα τα εκθετήρια και οι κοινόχρηστοι χώροι της έκθεσης πρέπει να είναι φιλικοί και προσβάσιμοι στα ΑΜΕΑ. Το MEC διαθέτει διακριτούς χώρους υγιεινής και στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

Σε περίπτωση που ο Εκθέτης επιθυμεί να πλαισιώσει με μουσική ή να προβάλει video στο εκθετήριο του και γενικά να προβεί στην αναπαραγωγή οποιουδήποτε έργου Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτου, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί (έγκαιρα και με δαπάνες του) από αρμόδιο Πιστοποιημένο Φορέα, με την αναγκαία γραπτή άδεια, άλλως ευθυνόμενος αποκλειστικά αυτός για την πληρωμή οποιουδήποτε σχετικού προστίμου.

Ο Διοργανωτής διατηρεί δικαίωμα να διακόψει την αναπαραγωγή, εάν:

Η πραγματοποίηση από Εκθέτη εταιρικής εκδήλωσής του, που θα πλαισιώνεται με μουσική / video ή/και θα διεξάγεται εκτός ωραρίου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και σχετικής άδειας από το Διοργανωτή και υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα όσα ανωτέρω αναφέρονται.

Απαγορεύονται κόρνες, καμπανάκια, συναγερμοί, φλας κτλ.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας, όπως (ενδεικτικά) σεισμού, πλημμύρας, καταστροφών λόγω φυσικών ή καιρικών φαινομένων, τρομοκρατικών ενεργειών, αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας της έκθεσης λόγω μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19 κτλ, δεν είναι σε θέση να παραδώσει τους συμφωνηθέντες χώρους.

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ

Τα απολεσθέντα πρέπει να παραδίδονται στη Φύλαξη ή στο Διοργανωτή και θα παραμένουν στα γραφεία τους μέχρι τη λήξη της αποξήλωσης, προς τυχόν αναζήτηση από τους ιδιοκτήτες τους.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η διανομή ή εναπόθεση διαφημιστικών καθώς και οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια Εκθέτη, επιτρέπεται, αποκλειστικά εντός του εκθετηρίου του.

Διαφημίσεις που προκαλούν ταραχή / ενόχληση ή προσβάλουν τα χρηστά ήθη ή έχουν πολιτικό χαρακτήρα ή είναι αθέμιτα ανταγωνιστικές, δεν επιτρέπονται.

Απαγορεύεται η είσοδος σε επιχειρήσεις του κλάδου που δεν είναι εκθέτες, στον εκθεσιακό χώρο και στους υπαίθριους χώρους του MEC, για τη διανομή διαφημιστικών εντύπων τους.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι επισκέπτες θα εισέρχονται στην έκθεση από την Κεντρική Είσοδο του MEC (Λεωφ. Λαυρίου), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις τρέχουσες διατάξεις διαδικασία λήψης μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού.

Για την είσοδο απαιτείται η επίδειξη της επαγγελματικής κάρτας ή πρόσκλησης του επισκέπτη.

Ο Διοργανωτής θα διαθέσει πούλμαν (shuttle bus) για τη δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών από το σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» και από το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα επιχειρήσεων του κλάδου που δεν είναι εκθέτες, στους υπαίθριους χώρους του MEC, για τη μεταφορά επισκεπτών.

ΕΣΤΙΑΣΗ - CATERING

Στη έκθεση θα λειτουργεί το Εστιατόριο και το Κυλικείο (mecafé) του MEC.

Ο Εκθέτης δύναται να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών catering στο εκθετήριό του, από το Διοργανωτή

Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους της έκθεσης, σε διανομείς φαγητού ή εντύπων και σε λιανοπωλητές.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΘΕΤΗ

Ασφάλεια Κατασκευών

Ο Εκθέτης με Τ.1 (Ίχνος) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του stand του και οφείλει να μεριμνά για τη νομιμότητα, τη στατική επάρκεια και την ασφάλειά του εν γένει.

Η ΕXPOSYSTEM sa είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την άρτια και ασφαλή κατασκευή των Τ.2 (Τυποποιημένες Δομές) και Τ.3 (Ξύλινες Τυποποιημένες Δομές) stands, ενώ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή ή προσθήκη στο stand εκ μέρους του Εκθέτη.

Τοποθέτηση Αντικειμένων

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να τοποθετεί τα οποιαδήποτε αντικείμενά του (εκθέματα, διάκοσμο, διαφημιστικά, εξοπλισμό κτλ), αποκλειστικά εντός του εκθετηρίου του και με τρόπο που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγιεινή & ασφάλεια, καθ όλη τη διάρκεια. Επίσης, οφείλει να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για τυχόν μηχανήματα σε λειτουργία.

Ασφάλιση - Ευθύνη Αποζημίωσης

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση του εκθετηρίου του (κατασκευών, εκθεμάτων, διακόσμου κτλ), καθώς και του προσωπικού, των συνεργατών και των επισκεπτών του, συνάπτοντας κατάλληλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με δαπάνες του και με εταιρείες της επιλογής του.

Προσωπικό

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο προσωπικό και στους συνεργάτες που θα απασχολήσει στην έκθεση και υποχρεούται στην καταβολή αμοιβών, ασφαλιστικών καλύψεων, εισφορών ή αποζημιώσεων κτλ, στην καταβολή οποιουδήποτε φόρου, προστίμου κτλ, στην κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωσή τους και στην τήρηση των προτύπων εργασίας εν γένει.

Φύλαξη

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να μεριμνά για την φύλαξη και ασφάλεια όλων των αγαθών και αντικειμένων του εκθετηρίου του (εκθέματα, διάκοσμο, δομές, εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, προϊόντα κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια.

Ζημίες & Απώλειες

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιωνδήποτε τυχόν ζημιών ή απωλειών που προκάλεσε (ο ίδιος ή το προσωπικό ή οι κατασκευαστές ή οι συνεργάτες ή οι επισκέπτες του) οπουδήποτε (στις εγκαταστάσεις του ΜΕC ή στον εξοπλισμό του Διοργανωτή και των συνεργατών του) και οποτεδήποτε (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση), γεγονός που συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή, κάθε ανάλογης χρέωσής του.

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ζώων συντροφιάς στην έκθεση, καθ’ όλη τη διάρκεια.

Επιτρέπονται μόνον σκυλιά - συνοδοί ατόμων με προβλήματα όρασης.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους του ΜΕC.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Ο Διοργανωτής θα εκδώσει έντυπο Κατάλογο Εκθετών που θα διανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες (κατά την είσοδό τους στην έκθεση), στους εκθέτες (κατά τη λειτουργία), καθώς επίσης θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της έκθεσης.

Κατά τη σύνταξή του, θα γίνει χρήση των στοιχείων της Δήλωσης Συμμετοχής, τα οποία ο Εκθέτης οφείλει να ελέγξει και να επιβεβαιώσει εμπρόθεσμα. Διαφορετικά ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Ουδείς Τρίτος δικαιούται να εκδώσει Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας μορφής σχετικό έντυπο.

Ο Εκθέτης που επιθυμεί να προβεί σε διαφημιστική καταχώρηση στον Κατάλογο (έναντι χρέωσης) επιλέγει στη Δήλωση Συμμετοχής το είδος της καταχώρησης και αποστέλλει εμπρόθεσμα το δημιουργικό της

ΠΑΙΔΙΑ

Κατά τη λειτουργία της έκθεσης, απαγορεύεται η είσοδος σε ασυνόδευτα παιδιά.

Κατά την προετοιμασία και την αποξήλωση απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε παιδιά, ακόμη και συνοδευόμενα.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Κατά τη λειτουργία της έκθεσης επιτρέπεται η προβολή των εκθεμάτων, ο δειγματισμός τους και η λήψη παραγγελιών από τους επισκέπτες. Απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεμάτων.

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

Ο Διοργανωτής δεν θα παραλαμβάνει εκθέματα ή άλλα αντικείμενα Εκθετών, κατασκευαστών κτλ, καθ’ όλη τη διάρκεια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Ο Διοργανωτής θα αποστείλει σε κάθε Εκθέτη, την ποσότητα των έντυπων προσκλήσεων που ζήτησε στη Δήλωση Συμμετοχής, προκειμένου να τις προωθήσει στους πελάτες του και να τους προσκαλέσει στην S&O 2022.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR

Με την υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής ο Εκθέτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το Διοργανωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τη βάσει αυτού ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της MEC sa, όπως εκτίθεται στην εταιρική της ιστοσελίδα www.mec.gr.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για την αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών, όπως κατάσβεση φωτιάς, εκκένωση εγκαταστάσεων λόγω σεισμού, φωτιάς, έκρηξης, τρομοκρατικής απειλής, ταραχών κτλ., ο Διοργανωτής θα διαθέτει Ομάδα Πυροπροστασίας και Σχέδιο Εκκένωσης και θα λαμβάνει την απόφαση τυχόν εκκένωσης.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να απομακρύνει από τους χώρους, οποιαδήποτε αντικείμενα, δομές, εκθέματα, μηχανήματα, εξοπλισμό κτλ ακόμη και οχήματα που εμποδίζουν ή εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή διεξαγωγή της έκθεσης ή που δεν συμμορφώνονται με τις πυροσβεστικές διατάξεις, με δαπάνες των κατόχων τους. Ο διάκοσμος και τα υλικά κατασκευής των stands πρέπει να είναι πυρίμαχα, βραδύκαυστα ή μη εύφλεκτα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κάλυψη των φωτιστικών με εύφλεκτα υλικά.

Δεν επιτρέπεται η κάλυψη εξόδων κινδύνου, πυροσβεστικών φωλεών και σταθμών, συναγερμών, πυροσβεστήρων, στομίων αεραγωγών κλιματισμού, σημάνσεων ασφαλείας, μεγαφωνικής κτλ καθώς και των παροχών και δικτύων του MEC, διαρκώς.

Η πρόσβαση στους η/μ χώρους, στον ανελκυστήρα, στα wc, στο ιατρείο, στο εστιατόριο και κυλικεία, στα γραφεία και γενικά σε χώρους υπηρεσιών, πρέπει να παραμένει διαρκώς ανεμπόδιστη.

ΣΗΜΑΝΣΗ

Ο Διοργανωτής θα τοποθετήσει :

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να παραμένουν διαρκώς ορατές.

Απαγορεύεται στους Εκθέτες η τοποθέτηση επιγραφών, αυτοκόλλητων, διαφημιστικών κτλ, οπουδήποτε.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης θα διατεθούν 35.000 τμ υπαίθριοι χώροι του ΜΕC για τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων των εκθετών και των επισκεπτών (κατά τη λειτουργία).

Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων και όχι για τη φύλαξη και ασφάλεια αυτών.

Οι χώροι στάθμευσης έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του ΜΕC (Λεωφ. Λαυρίου) προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα του Διοργανωτή, των ΑΜΕΑ, του Shuttle Bus και των TAXI, σύμφωνα με την αντίστοιχη διαγράμμιση θέσεων.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι κατασκευαστές καθώς και το προσωπικό του Εκθέτη υποχρεούνται να φέρουν τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας κατά την εργασία, με αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του Εκθέτη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Διοργανωτής θα προβεί σε φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση των εκθεσιακών χώρων, για τη δημιουργία αρχείου και τη μελλοντική χρήση του για διαφημιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η επαγγελματική φωτογράφηση ή μαγνητοσκόπησή της έκθεσης, από Τρίτους.

Με την παρουσία τους στο χώρο οι Εκθέτες και συνεργάτες τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ενδεχόμενο να φωτογραφηθούν ή να μαγνητοσκοπηθούν. Ενημερωτικές πινακίδες θα αναρτηθούν στην Είσοδο Επισκεπτών και θα πληροφορούν το κοινό, σχετικά.

Ο Εκθέτης δικαιούται να προβεί σε φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση του εκθετηρίου χώρου του (και μόνον), για διαφημιστικούς σκοπούς.

W.C.

Στη S&O 2022 θα λειτουργούν:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου

10.00-20.00

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

10.00-20.00

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

10.00-19.00