ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Η φορτοεκφόρτωση κατασκευών, εκθεμάτων και εξοπλισμού θα πραγματοποιείται στους υπαίθριους χώρους του ΜΕC.

Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και στάσης των οχημάτων (φορτηγών, vans, κτλ).

Με την ολοκλήρωση της φορτοεκφόρτωσης, τα οχήματα πρέπει να αποχωρούν άμεσα από το MEC.

Εκθέτες και Κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά στα οχήματα και στους οδηγούς τους (άδειες, ασφαλιστήρια κτλ).

Προς διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας ατόμων & αγαθών, απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικείμενων στις πύλες (gates) και εξόδους ή στους διαδρόμους ή έμπροσθεν γειτονικών stands.

Η μεταφορά όλων των αντικειμένων από τους υπαίθριους χώρους φορτοεκφόρτωσης προς το στεγασμένο εκθεσιακό χώρο, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω clarks, παλετοφόρων, trollies ή/και χειρωνακτικά, με ευθύνη και μέριμνα του Εκθέτη.

Ο Διοργανωτής θα διαθέσει trolleys (τροχήλατα καροτσάκια) για τη μεταφορά εκθεμάτων (και μόνον).

Εάν επιθυμείτε τη χρήση clark, παλετοφόρων κτλ (έναντι χρέωσης), επικοινωνήστε με την εταιρεία :

ΜΑΣΤΟΡΑΣ Lift, στα τηλ. 210.66.55.890 και 698.460.5449.