ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο Διοργανωτής θα παραδώσει στους Εκθέτες, τα εκθετήρια τύπου:

T.1 - Ίχνη Εδάφους : Την Τρίτη 3/5/2022 από τις 11:00

T.2 - Τυποποιημένες Δομές : Την Πέμπτη 5/5/2022 από τις 12:00

T.3 - Ξύλινες Τυποποιημένες Δομές: Την Πέμπτη 5/5/2022 από τις 12:00

Με την άφιξή σας, εκπρόσωπός μας θα σας καθοδηγήσει σχετικά με την παραλαβή του stand σας και θα σας υποδείξει τη θέση του.

Ωράρια Προετοιμασίας: 7:00 - 23:00

Tην Παρασκευή 6/5/2022 και μέχρι ώρα 23:00, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής & διακόσμου των εκθετηρίων, καθώς και τοποθέτησης των εκθεμάτων. Στη συνέχεια και μέχρι την έναρξη λειτουργίας (το πρωί) στο MEC θα παραμείνει μόνον το Συνεργείο Καθαρισμού.

Οι συσκευασίες (χαρτοκιβώτια κτλ) των Εκθετών δύναται να αποθηκεύονται σε χώρους εντός του Εκθεσιακού (άνευ δομής) που θα υποδείξει ο Διοργανωτής, με ευθύνη του Εκθέτη όσον αφορά στην ασφάλειά τους.


ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

Τη Δευτέρα 9/5/2022, πριν τη λήξη της έκθεσης (18:00), απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εργασία αποξήλωσης (πακετάρισμα, απομάκρυνση εκθεμάτων, κίνηση trollies κτλ), προς αποφυγή δημιουργίας άσχημης εικόνας στους επισκέπτες και προς διασφάλιση της ασφαλούς αποχώρησης του κοινού.

Τη Δευτέρα 9/5/2022, με τη λήξη της έκθεσης και από ώρα 18:00 έως 23:00, ο Εκθέτης υποχρεούται να απομακρύνει τα πολύτιμα πράγματα αξίας από το εκθετήριό του και δύναται να ξεκινήσει την αποξήλωση.

Την Τρίτη 10/5/2022 και από ώρα 07:00 έως 18:00, ο Εκθέτης υποχρεούται να απομακρύνει με επιμέλεια, όλες τις κατασκευές, τα εκθέματα, τον εξοπλισμό, το διάκοσμό του κτλ, (με μέσα & δαπάνες του) και να αποδώσει τον εκθετήριο χώρο του στο Διοργανωτή, καθαρό, κενό και ελεύθερο, εμπρόθεσμα, χωρίς όχληση και χωρίς ζημίες ή απώλειες.

Από τη λήξη της έκθεσης και μέχρι την οριστική απομάκρυνση των κατασκευών, εκθεμάτων, εξοπλισμού κτλ, ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη και την ασφάλεια αυτών.


CONTAINERS

Όλα τα Υπολείμματα Δομικών Υλικών (ξύλα, μέταλλα, μοκέτες, διάκοσμος κτλ), που θα προκύπτουν κατά την προετοιμασία καθώς και κατά την αποξήλωση, πρέπει να απομακρύνονται έγκαιρα από τις εγκαταστάσεις, με μέριμνα & ευθύνη των Εκθετών & Κατασκευαστών και με ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη υπολειμμάτων δομικών υλικών στο Container Γενικών Απορριμμάτων του Διοργανωτή (που προορίζεται για σκουπίδια από καλαθάκια, κυλικεία, wc, κτλ και μόνον).

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00