ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Προαιρετικά.

 

α/α

Περιγραφή

Προς

Τηλ.

E-mail

Μέχρι:

Form

2.1

Διαφήμιση στον Κατάλογο Εκθετών - Αποστολή Μακέτας

MEC

210.60.41.410

info@schoolandoffice.gr

28/3/2022

2.2

Γραμμές Internet

MEC

210.60.41.410

info@schoolandoffice.gr

1/4/2022

2.3

Displays - Διαφημιστικά Φωτεινά Διαφανοσκόπια

MEC

210.60.41.410

info@schoolandoffice.gr

18/4/2022

2.4

Έπιπλα, Ηλεκτρολογικά, Φωτιστικά, KW κτλ

EXPOSYSTEM

210.66.59.741

mchletsou@exposystem.gr

Ως Έντυπο Παροχών

2.5

Clarks, Παλετοφόρα κτλ

ΜΑΣΤΟΡΑΣ LIFT

698.460.5449

info@mastoras-lift.gr

25/4/2022

 

 

Η τήρηση των προθεσμιών θα διευκολύνει τη συμμετοχή σας και το έργο μας.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται εφόσον έχουν υποβληθεί και εξοφληθεί εμπρόθεσμα. Διαφορετικά υπόκεινται σε πιθανές καθυστερήσεις ή ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσής τους.

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου

10.00-20.00

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

10.00-20.00

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

10.00-19.00