ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υποβάλλονται υποχρεωτικά.

 

α/α

Περιγραφή

Προς

Τηλ.

E-mail

Μέχρι:

FORM

1.1

Υπεύθυνη Δήλωση Εκθέτη Τ.1 - ΙΧΝΟΣ με ΥΨΟΣ stand ΕΩΣ 3 μ.

MEC

210.60.41.410

info@schoolandoffice.gr

4/4/2022

1.2

Βεβαίωση Μηχανικού Τ.1 - ΙΧΝΟΣ με ΥΨΟΣ stand ΑΝΩ των 3 μ.

MEC

210.60.41.410

info@schoolandoffice.gr

4/4/2022

1.3

Λίστα Προσωπικού για Κάρτες Εισόδου Εκθετών (Badges)

MEC

210.60.41.410

info@schoolandoffice.gr

13/4/2022

1.4

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εκθέτη Τ.1 - ΙΧΝΟΣ

EXPOSYSTEM

210.66.59.741

mchletsou@exposystem.gr

5/5/2022

 

Η τήρηση των προθεσμιών θα διευκολύνει τη συμμετοχή σας και το έργο μας.

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00