ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ

 

Για την ελεύθερη είσοδο του προσωπικού σας στην έκθεση (κατά τη λειτουργία), απαιτείται η επίδειξη Κάρτας Εισόδου Εκθέτη (Lanyard Badge), στην οποία θα αναγράφεται η Επωνυμία της εταιρείας και το Ονοματεπώνυμο του κατόχου της.

Η Κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και η Φύλαξη δεν θα επιτρέπει την είσοδο χωρίς την επίδειξη της.

Για την έκδοση καρτών συμπληρώστε και αποστείλετε :

Form 1.3 : Λίστα Προσωπικού

Καταληκτική Ημερομηνία Αποστολής Λίστας Προσωπικού : 13/4/2022.

Παραλαβή Καρτών (Γραφείο Διοργανωτή MEC) : Πέμπτη 5/5/2022 (προετοιμασία) έως Σάββατο 7/5/2022 (πριν την έναρξη λειτουργίας).