TEXNIKOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η ΕXPOSYSTEM sa είναι ο Τεχνικός Συνεργάτης του Διοργανωτή και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Απαγορεύεται η ανάθεση, όλων ή μέρους των ανωτέρω υπηρεσιών, σε οποιονδήποτε Τρίτο.

Υπευθ. Επικοινωνίας : κα Ιζαμπέλα Κουχ - κα Μάρθα Χλέτσου

Τηλ. / Fax : 210.66.59.741 και  210.35.11.885

E-mail : izakuch@exposystem.grmchletsou@exposystem.gr

Έντυπο Τεχνικών Παροχών – Δελτία Παραγγελιών (PDF)

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00